برچسب - موشن گرافیک

موشن گرافیک سایت فایل آسان

موشن گرافیک سایت فایل آسان

موشن گرافیک سایت فایل آسان
بسم الله الرحمن الرحیم
این موشــن گرافیــک برای ســایت فایل آسان طراحی شده. در این موشن گرافیک کلیت ســایت، با صدا و نریتور یه خـودم!!، این کلیپ ســـاخته شد. کلیپ به لحاظ زمانی که برای آن گذاشــته شد،…

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک سبک زندگی

موشن گرافیک سبک زندگی

موشن گرافیک سبک زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم
این موشن گرافیک دوبعدی، به ســــاده ترین روش ساخته شده و از ساده ترین تکنینک های
موشن گرافیــــــک در افتر افــکت ساخته شده. علـت زیبا جلوه کردن این کلیپ، اســــتفاده از…

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی

موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی

موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی
بسم الله الرحمن الرحیم
شاید در وهله ی اول برایتان سوالشود که دوره ی بازی چیست و چه می تواند باشد؟
در دوره ی مطالعات بازی، انواع بازی ها، ژانر بازی ها، بازی های خوب و بد و …

ادامه مطلب ...