برچسب - معبر خدایی

معبر خدایی

معبر خدایی

معبر خدایی
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحــــظه می کنید، عکســـی است، از یکی از نماهای ساختمان دوکوهه می باشد.
در این طرح، جای آسـمانی که در تصویـــر بوده، یک ســــری بافت هایی شبیه ذرات غبار (پارتیکل)
استفاده شده که معمولا این عکس ذرات غبار یا اصطلاحا پارتیکل، جلوه ی زیبایی را به هر تصویری
می دهد. علاوه بر آن از یک سری بافت هایی استفاده شـــده که رنگ زیبایی را به کار مــی دهد
که پست آن در سایت قرار گرفته اســــت. که فیلم اســـتفاده از آن در تصاویر مخــتلف نیز گذاشته
می شود. که علاوه بر آن، شما می توانید علاوه بر آموزش […]

ادامه مطلب ...