برچسب - قمر منیر بنی هاشم

قمر منیر

قمر منیر بنی هاشم

قمر منیر بنی هاشم
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، متشکل از بافت های مــتنوع و مـــختلف است. در این ســـبک از
طراحی، از بافــــت های بســــیار زیادی استفاده می شود و طراح، با توجه نوع طرح خود، آنها را
انتخاب می کند،  و در نهایـــت مود رنگی آنها عــــوض می شود و طــرح نهایی می شود. شــما
هم می توانید با خرید فایل های لایه باز فتوشاپ طراحی های سایت، به این بافت ها دسترسی
پیدا کنید. و البته به زودی آموزش استفاده از بافت های مختلف، در کار های گرافیکی نیز گذاشته
می شود.
“دانلود صلواتی طرح”

ادامه مطلب ...