برچسب - طرح گرافیکی

فایل لایه باز طرح گرافیکی سوره انشراح

فایل لایه باز طرح گرافیکی سوره انشراح

فایل لایه باز طرح گرافیکی سوره انشراح
بسم الله الرحمن الرحیم
این طرحی که ملاحظه می کنید، یکی از معدود طرح هایی است که در آن، از بافت های بسیار
متنوع و مختلفی استفاده شده است. این بافت ها و texture ها، هر کدام، یک جلوه و افکتی را به…

ادامه مطلب ...
سوره ی انشراح

سوره ی انشراح

سوره ی انشراح
بسم الله الرحمن الرحیم
طزحی که ملاحظه می کنید، یک کالیگرافی است از آیه ی ۵ و ۶ سوره انشراح. علت
چشـم نواز بودن طـرح، رنگ هایی است که بافـت های درون طرح به آن بخشـیده اند.
بافـت های این طرح، بافت های ماسـه ای و بافت هـای نورانی و بافت مـسجد بوده
(گـل و مـرغی که در کنار  طرح مشـاهده می کنید) بوده که می توانیـد با خـرید فایل
لایه باز آن، به بافت هـای کار نیز دسـترسی داشـته باشید. آموزش تصویری طراحـی 
کالیگرافی نیز گذاشته می شود که می توانید در قسمت آموزش ها ملاحظه کنید.
“دانلود صلواتی طرح”

ادامه مطلب ...
بهترین عبادت

بهترین عبادت

بهترین عبادت
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک تایپوگرافی مذهبی است. در این طرح سعی شد که نوشته ی اصلی
کار به شکل اصولی و زیبایی در کار ثبت شود و تا حدودی نیز به این امر رسیدیم.  یکی از نکاتی که سعی
شد در این طرح رعایت شود ترکیب رنگ کار است که همانطور که ملاحظه می کنید، نسبتا قابل قبول بوده.
یکی از دیگر نکاتی هم سعی شد رعایت شود، استفاده از زیبایی ها و کشیدگی های حروف در کار است؛
که در کار هم می توان گفت این نکته با توجه به کشیدگی های حروف در قسمت “م” […]

ادامه مطلب ...