برچسب - طرح گرافیکی شهادت امیر

طرح گرافیکی شهادت امیر

طرح گرافیکی شهادت امیر

طرح گرافیکی شهادت امیر
بسم الله الرحمن الرحیم
این طرحی که ملاحظه می کنید، یکی از طــرح هایی است که برای طراحی ان وقت بســیاری
گذاشته شده. چون ،از خود طرح معلوم است که چقدر لایه و بافت و افکت استفاده شده…

ادامه مطلب ...