برچسب - سایت توابین

کلیپ کوتاه شهید

کلیپ کوتاه شهید

کلیپ کوتاه شهید
بسم الله الرحمن الرحیم
این کلیپ، در اصــــل یک طرح گرافیـــکی مذهبــی از ســایت توابین بوده که بعد از
تقطیع اجــسام داخل کار، نوبت به مرحله انیمـــیت کردن آن می رســـد که در این

ادامه مطلب ...