برچسب - دعای فرج

دعای فرج

دعای فرج

دعای فرج
بسم الله الرحمن الرحیم
این طرح، دعای فرج است که به سبک قدیمی طراحی شده. در این طرح
نکته ی مهمی در طاحی آن لحاظ شد، استفاده از بافت های متنوع با تنوع
رنگی بالاست که شما می توانید فایل لایه باز به همراه بافت های استفاده
شده ی این طرح و طرح های دیگر را در سایت دانلود بفرمائید. کادر این کار
آماده بوده و خوشنویسی از جای دیگری بریده شده و در این طرح استفاده
شده. اسلیمی کار نیز ازیک اسلیمی زیبا استفاده شده که می توانید با یک
سرچ کوچک به نتایج خوبی برای یافتن آن برسید.
“دانلود صلواتی طرح”

ادامه مطلب ...
بهترین عبادت

بهترین عبادت

بهترین عبادت
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک تایپوگرافی مذهبی است. در این طرح سعی شد که نوشته ی اصلی
کار به شکل اصولی و زیبایی در کار ثبت شود و تا حدودی نیز به این امر رسیدیم.  یکی از نکاتی که سعی
شد در این طرح رعایت شود ترکیب رنگ کار است که همانطور که ملاحظه می کنید، نسبتا قابل قبول بوده.
یکی از دیگر نکاتی هم سعی شد رعایت شود، استفاده از زیبایی ها و کشیدگی های حروف در کار است؛
که در کار هم می توان گفت این نکته با توجه به کشیدگی های حروف در قسمت “م” […]

ادامه مطلب ...