برچسب - خوشنویسی دعای فرج

دعای فرج

دعای فرج

دعای فرج
بسم الله الرحمن الرحیم
این طرح، دعای فرج است که به سبک قدیمی طراحی شده. در این طرح
نکته ی مهمی در طاحی آن لحاظ شد، استفاده از بافت های متنوع با تنوع
رنگی بالاست که شما می توانید فایل لایه باز به همراه بافت های استفاده
شده ی این طرح و طرح های دیگر را در سایت دانلود بفرمائید. کادر این کار
آماده بوده و خوشنویسی از جای دیگری بریده شده و در این طرح استفاده
شده. اسلیمی کار نیز ازیک اسلیمی زیبا استفاده شده که می توانید با یک
سرچ کوچک به نتایج خوبی برای یافتن آن برسید.
“دانلود صلواتی طرح”

ادامه مطلب ...