برچسب - حرارت

حرارت

حرارت

حرارت
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک تایپ.گرافی است که با نرم افزار خوشنویسی کلک نوشته شده است.
افکتی هم که  بر روی نوشته ها اعمال شده و حالت ناهمواری را ایجاد کرد، افکت Displace در قسمت
distort است. که روش کار آن  به این شکل است که، ابتدا قسمتی از تصویر یا نوشته خود را انتخاب
می کنید و سپس افکت را اعمال می کنید. سپس پنجره ای باز می شود. که باید فایل Psd  را انتخاب
کنید. فایل Psd خود را بهتر است از قبل ساخته باشید و درون  آن یک بافت ناهموار (خاکی یا همچین
جنسی) در آن قرار […]

ادامه مطلب ...