برچسب - حذف شرط: ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجلح ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاح

کشتی نجات

کشتی نجات

کشتی نجات
بسم الله الرحمن الرحیم
طرح که ملاحظه می کنید، تریکیبی از سبک کالیگرافی است با سبک مینیاتوری، که این کار، یک سبک
بسیار جالب و کاملا ابدائی است. کلمه ی حسین، به صورت مقطع و جدا جدا، درآمده است و به صورت
یک حالت کشتی طراحی شده است…

ادامه مطلب ...