برچسب - تیزر دوره ی ساخت بازی اندرویدی

تیزر دوره ی ساخت بازی اندرویدی

تیزر دوره ی ساخت بازی اندرویدی

تیزر دوره ی ساخت بازی اندرویدی
بسم الله لرحمن الرحیم
کلیپی که ملاحظه می کنید، موشن گرافیک دوره ی ساخت بازی اندرویدی است با اپ
اندرویدی اپچه می باشد. در این دوره شما کامل می آموزید که چه طور با قالب توسکا
در این اپ، چه طور یک بازی اندوریدی زیبا در سبک بازی با کلمات طراحی کنید.
این دوره در نرم افزار رسانه های دیجیتال سال ۹۵ انجام شد و تیزر آن توسط اینجانـب
طراحی شد. برای این کلیپ ۲۸ ساعت زمان خالص (البته بدون زمان رندر گرفتن) وقت
گذاشــته شد که عـــمده آن صرف طــراحی خود کلیپ در نرم افزار افتر افکت شــد که
در […]

ادامه مطلب ...