فایل لایه باز

فایل لایه باز پوستر یار نزدیک

فایل لایه باز پوستر یار نزدیک

فایل لایه باز پوستر یار نزدیک
بسم الله الرحمن الرحیم
فایل لایه این پوستر نیز، سایت  قرار گرفت و شما می توانید با پرداخت مبلغ ناچیزی،
فایل لایه باز طرح را دانلود نمائید. همچین باید گفته شود که تفاوت فایل های لایه باز…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز طرح ز هر چه غیر یار

فایل لایه باز طرح ز هر چه غیر یار

فایل لایه باز طرح ز هر چه غیر یار
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یکی از طرح های زیبای سایت است که فایل لایه باز این طرح
به همراه بافت و تکسچر های کار نیز، در این پست برای دانلود قرار داده شده است. خود پوستر…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز پوستر ولایت امیر

فایل لایه باز پوستر ولایت امیر

فایل لایه باز پوستر ولایت امیر
بسم الله الرحمن الرحیم
در این پوستر از تعداد بالایی تکسـچر و بافت  اسـتفاده شـده است . بافت هـای بسیار عالی
و با کیفیت بالا، که در صورت خرید فایل لایه باز طرح، تکسچر ها و بافت های کار نیز، در پوشه…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز پوستر فجر پیروزی

فایل لایه باز پوستر فجر پیروزی

فایل لایه باز پوستر والفجر
بسم الله الرحمن الرحیم
این پوستری که مشاهده می کنیـد، از تعـدادی بافـت های با کیفیت طراحی شـده،
که این افکت ها و حالت گرافیکی را به طرح می دهند. خوشنویسی اصلی این طرح…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز پوستر شهید ذوالفغاری

فایل لایه باز پوستر شهید ذوالفغاری

فایل لایه باز پوستر شهید ذوالفغاری
بسم الله الرحمن الرحیم
برای دانلود پوستر، می توانید به بخش تصویر/شهداء، مراجعه فرمائید و خود پوستر را با دو کیفیت
ملاحـظه فرمـائید و دریافـت کنـید. در این پوسـتر، بـرای ایـجاد حـالت هـای نورانی که وجود دارد از…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز طرح گرافیکی روز غربت

فایل لایه باز طرح گرافیکی روز غربت

فایل لایه باز طرح گرافیکی روز غربت
بسم الله الرحمن الرحیم
در این پوستر گرافیک، که یکی از زیبا ترین پوستر های سایت می باشد، از تکسچر ها
و بافت های بسیار عالی و با کیفیت بالا استفاده شده است. در صورت خرید این فایل،…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز پوستر صلوات

فایل لایه باز پوستر صلوات

فایل لایه باز پوستر صلوات
بسم الله الرحمن الرحیم
در این پوستر، بیشتر از اینکه طراحی داشته باشد، تنظیم رنگ روی آن صورت گرفته
البته هرچند که بعضی جا های آن روتوش شده بود (چون در هنگان اسکن اثر ،مشکلی
پیش آمده بود)…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز طرح گرافیکی کلام امیر

فایل لایه باز طرح گرافیکی کلام امیر

فایل لایه باز طرح گرافیکی کلام امیر
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یکی از طرح هایی است که بافت و تکسچر های این طرح، علت
زیبایی این طرح حساب می شود و بسیار در طرح تاثیر داشت. در صورتی هم که فایل را خریداری…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز پوستر مکن ای صبح طلوع

فایل لایه باز پوستر مکن ای صبح طلوع

فایل لایه باز پوستر مکن ای صبح طلوع
بسم الله الرحمن الرحیم
این طرح، از لحاظ ایده پردازی یکی از طرح های دارای ایده ی خوب سایت می باشد.
در این طرح، از با استفاده از حالت قبل طلوع آفتاب ؛ که هوا تاریک و شب می باشد…

ادامه مطلب ...
فایل لایه باز طرح گرافیکی خون خدا

فایل لایه باز طرح گرافیکی خون خدا

فایل لایه باز طرح گرافیکی خون خدا
بسم الله الرحمن الرحیم
این طرح یکی از طرح های طراحی شده صفر تا صد این سایت است که از متن اصلی کار
تا پس زمینه ی کار و Back‌Ground کار، همه کار بنده می باشد و در آن از یکسری texture…

ادامه مطلب ...