مناسبت

پوستر کانال مذهبی

پوستر کانال مذهبی

پوستر کانال مذهبی
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک کالیگرافی است. کالیگراف در واقع همان تایپو گرافی
است و اصل آن را تایپوگرافی تشکیل می دهد، منتهی با این تفاوت که در تایپو گرافی
درون نوشاه ها سایه داده نمی شود، ولی در کالیگرافی سایه  ایجاد می شود.در
کالیگرافی توجه به بعضی نکات بسیار مهم است. اعم از اینکه فونت، رنگ و بافت آن
درست انتخاب  شود؛ و اینکه نقاط درست برای سایه زنی انتخاب شود. برای تمرین
کالیگرافی پیشنهاد می شدو که از نوشته های کوتاه یک یا دو کلمه ای شروع شود
و در واقع می توان گفت، نقاطی را سایه […]

ادامه مطلب ...