مناسبت

از صدای عشق ندیدم خوشتر

از صدای عشق ندیدم خوشتر

از صدای عشق ندیدم خوشتر
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می نمائید، یک طرح دلی است!! راستش یکبار برق رفته بود و دسترسی به هیچ چیزی نداشتم، گفتم یک طرحی دلی بزنیم و منتشر کنیم که…

ادامه مطلب ...
آسمان به زمین آمد

آسمان به زمین آمد

آسمان به زمین آمد
بسم الله الرحمن الرحیم
این پوستر، ترکیبی از چند سبک پوستر است، سورئال و سبک مت پینتینگ.
مت پینتینگ، سبکی است که در آن، چندین تصویر با هم ترکیب می شوند و در نهایت…

ادامه مطلب ...
فجر پیروزی

فجر پیروزی

فجر پیروزی
بسم الله الرحمن الرحیم
پوستری که ملاحظه می کنید، جزو یکی از قدیمی ترین پوستر های طراحی شده توسط
اینجانب می باشد. در این پوستر از یک خوشنویسی استفاده شده است که نوشته آن با…

ادامه مطلب ...
پوستر کانال مذهبی

پوستر کانال مذهبی

پوستر کانال مذهبی
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک کالیگرافی است. کالیگراف در واقع همان تایپو گرافی
است و اصل آن را تایپوگرافی تشکیل می دهد، منتهی با این تفاوت که در تایپو گرافی
درون نوشاه ها سایه داده نمی شود، ولی در کالیگرافی سایه  ایجاد می شود.در
کالیگرافی توجه به بعضی نکات بسیار مهم است. اعم از اینکه فونت، رنگ و بافت آن
درست انتخاب  شود؛ و اینکه نقاط درست برای سایه زنی انتخاب شود. برای تمرین
کالیگرافی پیشنهاد می شدو که از نوشته های کوتاه یک یا دو کلمه ای شروع شود
و در واقع می توان گفت، نقاطی را سایه […]

ادامه مطلب ...