شهداء

شهید هادی ذوالفغاری

شهید هادی ذوالفغاری

شهید هادی ذوالفغاری
بسم الله الرحمن الرحیم
شیهد ذوالفـغاری؛ این شــهید، در یکی از خاطــرات خود، که یکـی از همرزمان این شهید بیان می کند،
به او می گوید: “من زشت‌ام! اگه شهید بشم هیچ‌کس برام کاری نمی‌کنه! تو یه پوستر برام بزن معروف …

ادامه مطلب ...
نقاشی دیجیتال شهید ابراهیم هادی

نقاشی دیجیتال شهید ابراهیم هادی

نقاشی دیجیتال شهید ابراهیم هادی
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک دیجیتال پینتیگ بدون موس است که در آن با استفاده از موس
این سبک از نقاشی دیجیتالی، طراحی می شود. علاوه بر حالت نقاشی گونه ی این طرح، افکت…

ادامه مطلب ...
نقاشی دیجیتال شهید برونسی

نقاشی دیجیتال شهید برونسی

نقاشی دیجیتال شهید برونسی
بسم الله الرحمن الرحیم
در این طرح، چهره ی شهید برونسی، شهید زهرایی؛ به صورت نقاشی دیجیتالی درآمده است
در مقام این شهید بس که ایشان، در امر فرماندهی جــنگ، از حضرت زهراء دسـتور می گرفتند و

ادامه مطلب ...
نقاشی دیجیتال شهید بیضایی

نقاشی دیجیتال شهید بیضایی

نقاشی دیجیتال شهید بیضایی
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، نقاشی دیجیتال شهید مدافع حرم، شهید بیضایی است.
در این طراحی سعی شد، اصالت چهره ی این شهید بزگروار حفظ شود و در عین حال

ادامه مطلب ...
معبر خدایی

معبر خدایی

معبر خدایی
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحــــظه می کنید، عکســـی است، از یکی از نماهای ساختمان دوکوهه می باشد.
در این طرح، جای آسـمانی که در تصویـــر بوده، یک ســــری بافت هایی شبیه ذرات غبار (پارتیکل)
استفاده شده که معمولا این عکس ذرات غبار یا اصطلاحا پارتیکل، جلوه ی زیبایی را به هر تصویری
می دهد. علاوه بر آن از یک سری بافت هایی استفاده شـــده که رنگ زیبایی را به کار مــی دهد
که پست آن در سایت قرار گرفته اســــت. که فیلم اســـتفاده از آن در تصاویر مخــتلف نیز گذاشته
می شود. که علاوه بر آن، شما می توانید علاوه بر آموزش […]

ادامه مطلب ...