تصویر

پوستر الهی نامه دو

پوستر الهی نامه دو

پوستر الهی نامه دو
بسم الله الرحمن الرحیم
در این طرح، از فونت پاکستانی استفاده شده است که برای این کار بیشتر مناسب به نظر می آمد.
بعد از انتخاب فونت مناسب، نوبت به رسیدن متن می رسد. برای این طراحی از قلم نوری استفاده…

ادامه مطلب ...
عکس با کیفیت مسجد مقدس جمکران

عکس با کیفیت مسجد مقدس جمکران

عکس با کیفیت مسجد مقدس جمکران
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از رایـزنی ها ومسـائل مختلف بالاخره توانسـتیم این پسـت را روی سایت منتشر کنیم.
در این پست، ۱۶ عکسبا کیفیت از مسجد مقدس جمکران قرار دارد که شامل حیاط مسجد،…

ادامه مطلب ...
شهید هادی ذوالفغاری

شهید هادی ذوالفغاری

شهید هادی ذوالفغاری
بسم الله الرحمن الرحیم
شیهد ذوالفـغاری؛ این شــهید، در یکی از خاطــرات خود، که یکـی از همرزمان این شهید بیان می کند،
به او می گوید: “من زشت‌ام! اگه شهید بشم هیچ‌کس برام کاری نمی‌کنه! تو یه پوستر برام بزن معروف …

ادامه مطلب ...
طرح اسلیمی شماره یک

طرح اسلیمی شماره یک

طرح اسلیمی شماره یک
بسم الله الرحمن الرحیم
معمولا طرح های اسلیمی، دارای جزئیات بالایی هستند، و کشیدن آنها کار مشکلی است.
برای کشیدن یک طرح اسلمی ، شما باید ابتدائا طرح های زیادی ببیـــــنید و اسلیمی های

ادامه مطلب ...
نقاشی دیجیتال مقام معظم رهبری

نقاشی دیجیتال مقام معظم رهبری

نقاشی دیجیتال مقام معظم رهبری
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک نقاشی دیجیتالی (digital painting) از تضویر مقام معظم رهبری است.
برای کشیدن نقاشی دیجیتالی، دو راه کلی وجود دارد: . . .

ادامه مطلب ...
نقاشی دیجیتال شهید مطهری

نقاشی دیجیتال شهید مطهری

نقاشی دیجیتال شهید مطهری
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، نقاشی دیجیتالی، از تصویر شهید مطهری است. در این سبک از نقاشی
دیجیتالی، از موس استفاده می شود و قلم نوری کاربردی ندارد. بر خلاف سبک اصلی نقاشی دیجیتال

ادامه مطلب ...
نقاشی دیجیتال شهید ابراهیم هادی

نقاشی دیجیتال شهید ابراهیم هادی

نقاشی دیجیتال شهید ابراهیم هادی
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک دیجیتال پینتیگ بدون موس است که در آن با استفاده از موس
این سبک از نقاشی دیجیتالی، طراحی می شود. علاوه بر حالت نقاشی گونه ی این طرح، افکت…

ادامه مطلب ...
نقاشی دیجیتال شهید برونسی

نقاشی دیجیتال شهید برونسی

نقاشی دیجیتال شهید برونسی
بسم الله الرحمن الرحیم
در این طرح، چهره ی شهید برونسی، شهید زهرایی؛ به صورت نقاشی دیجیتالی درآمده است
در مقام این شهید بس که ایشان، در امر فرماندهی جــنگ، از حضرت زهراء دسـتور می گرفتند و

ادامه مطلب ...
نقاشی دیجیتال شهید بیضایی

نقاشی دیجیتال شهید بیضایی

نقاشی دیجیتال شهید بیضایی
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، نقاشی دیجیتال شهید مدافع حرم، شهید بیضایی است.
در این طراحی سعی شد، اصالت چهره ی این شهید بزگروار حفظ شود و در عین حال

ادامه مطلب ...
الهی و ربی من لی غیرک

الهی و ربی من لی غیرک

الهی و ربی من لی غیرک
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحــی که ملاحــظه ی کنید، به آن کالیــگرافی می‌گویند. کالیگرافی، در زبان انگلیــسی به خوشنویسی
اطلاق می شود ولی در زبان فارسی، به ســـبکی می گویند که در آن ابتداء متن به صورت یک تایپو‌گرافی
طراحی می شود و سپس سایه زده شود، را گویند.
نمونه های مختلفی وجـود دارد که با یک سرچ ســاده می توان به آمــوزش آن دست پیدا کرد. نکته هم در
این است که آموزش زبان اصلی برای آن وجود ندارد، چون اصلت اینکار را خود طراحان ایرانی به آن بخشیده
اند.
 
 
 
 
“دانلود صلواتی طرح”

ادامه مطلب ...