موشن گرافیک

موشن گرافیک سایت فایل آسان

موشن گرافیک سایت فایل آسان

موشن گرافیک سایت فایل آسان
بسم الله الرحمن الرحیم
این موشــن گرافیــک برای ســایت فایل آسان طراحی شده. در این موشن گرافیک کلیت ســایت، با صدا و نریتور یه خـودم!!، این کلیپ ســـاخته شد. کلیپ به لحاظ زمانی که برای آن گذاشــته شد،…

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک سایت بانوانه

موشن گرافیک سایت بانوانه

موشن گرافیک سایت بانوانه
بسم الله الرحمن الرحیم
کلیـپی که ملاحـــظه می کنـید، موشن گرافیـــک معرفی سایت بانـوانه است.بهترین نرم افزار برای طراحـی
موشــن گرافیک، نرم افزار عالی افتر افکت است. این نرم افزار یکی از بهترین نرم های موجود، در زمـــینه ی …

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک سبک زندگی

موشن گرافیک سبک زندگی

موشن گرافیک سبک زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم
این موشن گرافیک دوبعدی، به ســــاده ترین روش ساخته شده و از ساده ترین تکنینک های
موشن گرافیــــــک در افتر افــکت ساخته شده. علـت زیبا جلوه کردن این کلیپ، اســــتفاده از…

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی

موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی

موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی
بسم الله الرحمن الرحیم
شاید در وهله ی اول برایتان سوالشود که دوره ی بازی چیست و چه می تواند باشد؟
در دوره ی مطالعات بازی، انواع بازی ها، ژانر بازی ها، بازی های خوب و بد و …

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک دوره ی مطالعات سینما

موشن گرافیک دوره ی مطالعات سینما

موشن گرافیک دوره ی مطالعات سینما
بسم الله الرحمن الرحیم

کلیــپی که ملاحظه می کنید، تیزر معرفی دوره ی مطالعات سینما، در موسسه خواجه نصیر الدین طوسی
می باشـــد.در این دوره مبانی سیــنما و روش نقــد آن به صورت کاملا اصولی و حــرفه ای بیان می شـود.
از جمله مبانی سینما، شناخت انواع و اقسام ژانر های فیلم ها، شناخت انواع شرکت های بزرگ در صنعت
سینما، اسیب های و فرصت های سینما و … می باشد.
در این موشن گرافیک سعی شد حالت سه بعدی سینما، در محیـــط دو بعدی نرم افزار افتر افکت، طراحی
شود. علت سبک این موشــــن گرافیک نیز، این است که پوستر این […]

ادامه مطلب ...
تیزر دوره ی ساخت بازی اندرویدی

تیزر دوره ی ساخت بازی اندرویدی

تیزر دوره ی ساخت بازی اندرویدی
بسم الله لرحمن الرحیم
کلیپی که ملاحظه می کنید، موشن گرافیک دوره ی ساخت بازی اندرویدی است با اپ
اندرویدی اپچه می باشد. در این دوره شما کامل می آموزید که چه طور با قالب توسکا
در این اپ، چه طور یک بازی اندوریدی زیبا در سبک بازی با کلمات طراحی کنید.
این دوره در نرم افزار رسانه های دیجیتال سال ۹۵ انجام شد و تیزر آن توسط اینجانـب
طراحی شد. برای این کلیپ ۲۸ ساعت زمان خالص (البته بدون زمان رندر گرفتن) وقت
گذاشــته شد که عـــمده آن صرف طــراحی خود کلیپ در نرم افزار افتر افکت شــد که
در […]

ادامه مطلب ...
مسلمانان حامی‌ رژیم‌ صهیونیست

مسلمانان حامی‌ رژیم‌ صهیونیست

 مسلمانان حامی‌ رژیم‌ صهیونیست
بسم الله الرحمن الرحیم
در این موشن گرافیک، شـــما آشــنا می شــوید که چه طــور، یک مســلمانان هم می تواند،
حامی رژیم صهیونیست بشود. این کلــیپ، به صــورت کامل توســط این جانب طراحــــی شد
به این صــورت کــه ابتداء، ســـناریو اصلی کلیپ نوشته شد، ســپس سناریو ترمیـم شد و به
متنِ نریتور تبدیل گشت. ســــپس نریتور هم آنرا اجراء کرد. ضبط صدای این کلیپ، با استفاده
از میکروفون دوربین انجام شد که حالت آنرا با بروی l-cut گذاشــتیم و عمــلیات صدابرداری را
انجام دادیم، ســپس نوبــت به کار طراحی کلیپ شد. که ابتدائا، صدای کار در ادیشن تنظیم
شد و سپــس در نرم […]

ادامه مطلب ...