کلیپ

موشن گرافیک سایت فایل آسان

موشن گرافیک سایت فایل آسان

موشن گرافیک سایت فایل آسان
بسم الله الرحمن الرحیم
این موشــن گرافیــک برای ســایت فایل آسان طراحی شده. در این موشن گرافیک کلیت ســایت، با صدا و نریتور یه خـودم!!، این کلیپ ســـاخته شد. کلیپ به لحاظ زمانی که برای آن گذاشــته شد،…

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک سایت بانوانه

موشن گرافیک سایت بانوانه

موشن گرافیک سایت بانوانه
بسم الله الرحمن الرحیم
کلیـپی که ملاحـــظه می کنـید، موشن گرافیـــک معرفی سایت بانـوانه است.بهترین نرم افزار برای طراحـی
موشــن گرافیک، نرم افزار عالی افتر افکت است. این نرم افزار یکی از بهترین نرم های موجود، در زمـــینه ی …

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک سبک زندگی

موشن گرافیک سبک زندگی

موشن گرافیک سبک زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم
این موشن گرافیک دوبعدی، به ســــاده ترین روش ساخته شده و از ساده ترین تکنینک های
موشن گرافیــــــک در افتر افــکت ساخته شده. علـت زیبا جلوه کردن این کلیپ، اســــتفاده از…

ادامه مطلب ...
کلیپ کوتاه مذهبی 1

کلیپ کوتاه مذهبی ۱

کلیپ کوتاه مذهبی ۱
بسم الله الرحمن الرحیم
این کلیــپ با نرم افزار افتر فکــت ساخته شده و یکی از قدیمی ترین کار های اولیه
بنده می باشــد. در این کلیپ، از یک نوع طرح ترنج، فایل فیلــمی ریختن رنگ در آب،

ادامه مطلب ...
کلیپ برنامه سمت خدا

کلیپ کوتاه برنامه سمت خدا

کلیپ برنامه سمت خدا
بسم الله الرحمن الرحیم
کلیپی که ملاحظه می کنید، یک کلیپ در سبک موشن گرافیک است که در آن به جای المـنت
های موشن گرافیک از المنت ها و اشکال اسلامی استفاده شده…

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی

موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی

موشن گرافیک دوره ی مطالعات بازی
بسم الله الرحمن الرحیم
شاید در وهله ی اول برایتان سوالشود که دوره ی بازی چیست و چه می تواند باشد؟
در دوره ی مطالعات بازی، انواع بازی ها، ژانر بازی ها، بازی های خوب و بد و …

ادامه مطلب ...
موشن گرافیک دوره ی مطالعات سینما

موشن گرافیک دوره ی مطالعات سینما

موشن گرافیک دوره ی مطالعات سینما
بسم الله الرحمن الرحیم

کلیــپی که ملاحظه می کنید، تیزر معرفی دوره ی مطالعات سینما، در موسسه خواجه نصیر الدین طوسی
می باشـــد.در این دوره مبانی سیــنما و روش نقــد آن به صورت کاملا اصولی و حــرفه ای بیان می شـود.
از جمله مبانی سینما، شناخت انواع و اقسام ژانر های فیلم ها، شناخت انواع شرکت های بزرگ در صنعت
سینما، اسیب های و فرصت های سینما و … می باشد.
در این موشن گرافیک سعی شد حالت سه بعدی سینما، در محیـــط دو بعدی نرم افزار افتر افکت، طراحی
شود. علت سبک این موشــــن گرافیک نیز، این است که پوستر این […]

ادامه مطلب ...
کلیپ معرفی محصولات موسسه طوسی

کلیپ معرفی محصولات موسسه طوسی

کلیپ معرفی محصولات موسسه طوسی
بسم الله الرحمن الرحیم
کلیپ که ملاحظه می کنید، معرفی محصولات موسسه خواجه نصیر الدین طوسی است
که این موسسه در زمینه ی ارتقاء سواد فضای مجازی، بسیار فعال و ثابت قدم می باشد.

ادامه مطلب ...
کلیپ زیبای ای حرمت

کلیپ زیبای ای حرمت

کلیپ زیبای ای حرمت
بسم الله الرحمن الرحیم
این کلیپ به مناسبت شهادت جانســوز امام رضا علیه السلام، تهیه و ساخته شـــده است.
فیلم های استفاده در این کلیپ، از واحد فیلم بــــرداری حرم،، دریافت شد و بعد از کار هـــای
متنوع، اعم از تنظیم رنگ، تنظیم هر صحنه از کلیپ و …، تبدیل به کلیپی که مشاهد می کنید
شد.
در این کلیپ، افکت های تصویری زیادی استفاده شد که مهمترین آنها عبارت اند از:
۱- پک نور های سایت Digital Juice که بسیار مناسب کار بود. جای استفاده آنها نیز، زمـــان
منتقل شدن به صحنه ی بعدی کلیپ می باشد.
۲-افکت particle و ذرات نـورانی که […]

ادامه مطلب ...