اتصال هدفون، به دوربین هایی که جک ورودی هدفون ندارند